Openingsgebed: (Als u dit in de etalage leest, even op de website kijken.)

In de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, Amen
Kom mij te hulp O,God, O, Heer haast U mij te helpen.

Almachtige God, Barmhartige Vader
en schenker van alle goede gaven
Ik kom tot U om U te eren in Uw Heiligen
en vraag ook hun hulp in mijn problemen
U beloofde dat zij die vragen, zouden ontvangen
Dat zij die zoeken, zullen vinden
Voor zij die kloppen, zal worden opengedaan
Oh,  aanhoor de gebeden van uw kerk
Verhoor alstublieft mijn gebed
En vergeef mij mijn zonden,
Amen,

Sint-Jozef, rechtvaardig en trouw,
met vaderlijke zorg en liefde voedde U het kindje Jezus op
en met echtelijke liefde deelde U Uw leven met Maria zijn Moeder.
Aan Uw zorg vertrouw ik mijzelf toe,
en geef mijn gebed…..(zeg hier uw intentie)….... in Uw handen.
Lang geleden in het stille Nazareth,
sprak de Heilige Geest tot Uw hart
en volgde U Gods Wil met een wonderbaarlijk vertrouwen,
Laat ook mij, in de stilte van mijn leven,
en bij de moeilijke keuzes die ik moet maken,
de leiding van de Heilige Geest steeds te volgen;
op Hem te blijven vertrouwen,
ook al kan ik het niet zien.


Dag 1:
Oh, God gids van hen die naar u luisteren en
Helper van diegene die naar Uw stem horen,
Spreek tot mij gelijk u sprak tot Sint-Jozef
en help mij hetgeen U van mij vraagt te
volbrengen.
Onze Vader….., Wees gegroet…..Ere zij God…….

Dag 2;
Oh, God, U houdt van uw mensen en zegent het
eenvoudige leven dat wij in stilte leiden
Zoals u Sint-Jozef zegende, oh,zegen alles wat
ik met de ware Christelijke Liefde doe, hoe
verborgen en eenvoudig het ook moge zijn.
Onze Vader…., Wees gegroet…..Ere zij God…….

Dag 3:
Oh, God eerlijk en trouw, Uw vergeet ons niet
en op Uw tijd  toont U ons Uw zegeningen
Help mij op U te vertrouwen zoals Sint-Jozef
gelovig vertrouwde op U, en laat mij nooit de
gaven en de beloften van het ware geloof verliezen.
Onze Vader….., Wees gegroet…..Ere zij God…….

Dag 4:
God van het Heilig Huisgezin, zegen ook
onze huisgezinnen Bescherm ons tegen
alle kwade invloeden en het valse licht,
en dat  het kwaad of het valse licht nooit tussen
ons kan komen  En moge Uw Vrede verblijven
in onze harten.
Onze Vader…..,Wees gegroet…..Ere zij God…….

Dag 5;
Oh, God ,die de kinderen zo bemint.,
wees genadig voor onze kinderen in deze tijd.
Schenk ze het ware licht van het geloof,
een liefdevol hart en leven en voor altijd een
plaats aan uw zijde.
Onze Vader…..,Wees gegroet…..Ere zij God…….

Dag 6;
Oh, God van ons hemelse huis, zegen
ook ons huis op aarde.
Moge de Geest van Moeder Maria
en Sint-Jozef steeds rust vinden  aan onze tafel,
vorm onze woorden en daden en schenk Uw
zegen aan onze kinderen
Onze Vader…..,wees gegroet…..Ere zij God…….
 
Dag 7;
Oh, God onze Vader, schenk ook
Uw Vaderlijke Geestkracht, zoals U die
aan Sint-Jozef gaf aan hen die nu vader zijn.
Schenk hen een hart vol toegewijde liefde
voor hun echtgenote en kinderen en de kracht
voor geduld en vergeving.
Onze Vader…..,Wees gegroet…..Ere zij God……..

Dag 8;
Oh, God, geef  beschutting aan hen die het
nodig hebben, behoedt de huisgezinnen voor
verdeeldheid, en schenk ons voldoende eten
en passend werk om zo in ons dagelijks brood
te kunnen voorzien. Oh, God, zorg voor ons alstublieft.
Onze Vader…….,Wees gegroet…….., Ere zij God……..

Dag 9;
Oh, Heer, zegen de families die in nood verkeren.
En ter nagedachtenis aan het leven van
Uw Zoon Jezus Christus bidden wij voor
de armen, voor hen die geen goed huis
hebben en voor hen die in ballingschap leven.
Oh, God schenk  hen een beschermer zoals Sint-Jozef.
Onze Vader……., Wees gegroet……..Ere zij God…….
Jozef, helpt je om je huis te verkopen.....
Wat als eerste te doen voor de verkoop van een huis.

1.  Koop een Heilige Sint Jozef bij de juiste winkel. Liefst een handgeschilderde en /of bewerkte voor de unieke waarde, want uw huis is ook uniek.
(Als u er een consult bij neemt, kan de Heilige Sint Jozef ook voor u speciaal op kleur en specials gemaakt worden door Jacobus)
2.  Maak een gat in de grond dat groot genoeg is om het Sint-Jozef beeldje, (in een Beschermende omslag) verticaal te begraven.
3.  Plaats het beeldje omgekeerd in de grond. (in een appartement in de aarde van een bloempot)
4.  Plaats het omgekeerde beeldje met het gezicht naar het huis dat moet worden verkocht.
5.  Bid negen opeen volgende dagen de noveen tot Sint-Jozef die u hieronder vindt (Openingsgebed).
6.  Zodra het huis is verkocht, verwijdert men het Sint-Jozef beeldje uit de grond.
7.  Zorg dat het beeldje weer helemaal in orde is, of laat he opnieuw verven, in de kleur die bij uw nieuwe huis past.
8.  Maak een ere plaatsje aan voor Sint-Jozef, wat dat is verdient!
Openingsgebed:
(Als u dit in de etalage leest, even op de website kijken.)

© Shihan, De Heurne 38, 7511 GW  Enschede www.shihan.eu